Datu atpazīšana un pārbaude

Datu atpazīšanas un pārbaudes pakalpojums nodrošina datu pareizību un apstrādes procesa automatizāciju. Saņemot papīra rēķinu un pārveidojot to PDF elektroniskā formātā, Fitek nodrošina rēķinu attēlos iekļautās pamatinformācijas atpazīšanu un pārbaudi, izmantojot optiskās simbolu atpazīšanas programmatūru.

Optisko simbolu atpazīšanas (OCR – Optical Character Recognition) programmatūra uz rēķina attēla meklē izdalāmos datus; parasti tā ir rēķina samaksai nepieciešamā informācija, piemēram, rēķina numurs, tā izrakstīšanas un samaksas datums, valūta, kopsumma, rēķina veids, uzņēmuma konta, reģistrācijas un PVN reģistrācijas numurs. Rēķini, kurus programma pilnībā neatpazīst, tiek nosūtīti labošanai, un dati tiek ievadīti manuāli. Pēc tam ar pārbaudes programmas palīdzību tiek veikta rēķinu datu papildu kontrole.

Pēc noklusēšanas no rēķiniem tiek izdalīti sekojoši dati:

  • rēķina numurs
  • rēķina datums
  • valūta
  • summa apmaksai
  • piegādātāja bankas konta numurs
  • piegādātāja reģistrācijas/PVN numurs
  • rēķina tips (kredītrēķins/debetrēķins)

Atbilstoši klienta vajadzībām, iespējama arī citu datu lauku un rēķina detalizācijas izdalīšana.