Piegādātāju rēķinu digitalizācija

Fitek  piedāvātais piegādātāju rēķinu digitalizēšanas pakalpojums sastāv no rēķinu skenēšanas, metadatu izdalīšanas, to pārbaudes un koriģēšanas, rēķinu datu sagatavošanas nepieciešamajā formātā importam uzņēmuma finansu norēķinu sistēmā, datu pārsūtīšanas.

Darbus iespējams organizēt gan veicot fizisku rēķinu skenēšanu gan izmantojot no klienta saņemtus skenētus rēķinus elektroniskā formā – piemēram PDF.

Visi piegādātāju rēķini neatkarīgi no to veida tiek pārveidoti elektroniskā formātā, lai varētu veikt to turpmāku apstrādi. Tas nodrošina iespēju vienādi apstrādāt no dažādiem kanāliem saņemtus rēķinus.

Fitek saņemot piegādātāju rēķinus, veic to priekšapstrādi, skenē, veic automātisko datu atpazīšanu un labošanu. Izveidotie rēķinu attēli un dati tiek pārsūtīti klientam.