Rēķinu elektroniska aprite

Fitek piedāvā piegādātāju rēķinu aprites un apstiprināšanas sistēmu (Invoice workflow), kas tiek izmantota saņemto piegādātāju rēķinu saņemšanai elektroniskā veidā, pārbaudei, apstiprināšanai, grāmatošanai, arhivēšanai un nosūtīšanai uz uzņēmuma grāmatvedības sistēmu. Elektroniskais rēķinu aprites sistēma tiek savietota ar uzņēmuma grāmatvedības sistēmu, kas dod iespēju eksportēt uz to rēķina datus un grāmatojumus, līdz ar to vairs nav nepieciešama rēķina datu ievadīšana grāmatvedības sistēmā ar rokām.

Elektroniskais rēķinu aprites sistēmā rēķinus var meklēt pēc jebkura no rēķina parametriem, tai skaitā, pēc rēķina apstrādātāja, datuma un rēķina statusa. Katram sistēmas lietotājam arhīvā ir pieejami tikai tie rēķini, kuru apritē tas ir piedalījies. Kā arī sistēma dod iespēju ātri un ērti iegūt dažādas atskaites par piegādātāju rēķiniem dažādos griezumos, laika periodos un brīvi izvēloties atlases parametrus.