Rēķinu saņemšana

Izmantojot Fitek piedāvātos rēķinu saņemšanas jeb piegādātāju rēķinu apstrādes risinājumus (P2P)  Jūsu uzņēmums iegūs virkni priekšrocību:

 • Finansiālās – samazināsies izdevumi, kas saistīti ar rēķinu saņemšanu, pārsūtīšanu, apstiprināšanu, grāmatošanu, kā arī samazināsies ar kļūdu identificēšanu un novēršanu saistītie izdevumi un papīra rēķinu uzglabāšanas izdevumi;
 • Organizatoriskās – būs iespēja sakārtot darba procesus un paaugstināt darbinieku darba efektivitāti,
 • Uzlabosies izmaksu pārskatāmība un plānošana;
 • Ievērojami samazināsies gadījumu skaits, kas saistīts ar rēķinu nozaudēšanu kompānijas iekšienē. It īpaši gadījumos, kad rēķinu apstiprinātāji fiziski atrodas dažādās vietās vai ir bieži komandējumos vai izbraukumos.

Kāpēc izmantot Fitek piedāvāto piegādātāju rēķinu saņemšanas risinājumu?

 • Jūs Ietaupīsiet līdz pat 500%! * Patērētais laiks un izmaksas, kas saistītās ar manuālo rēķinu datu ievadīšanu ievērojami samazinās pateicoties procesu automatizācijai.
 • Uzlabosies rēķinu datu kvalitāte – kļūdu skaits ir pavisam niecīgs.
 • Ātrums. Piegādātāju rēķinu apstrādes process paātrinās vairākas reizes.
 • Sistemātiska rēķinu arhivēšana. Datu meklēšana ir ātrāka un to uzglabāšana ir vienkāršāka.
 • Caurskatāmība. Rēķinu statusu var atsekot jebkurā laikā un no jebkuras vietas.
 • Ērtības. Rēķinus var apstrādāt jebkur uz dažādām ierīcēm, kurām ir piekļuve internetam.
 • Vienkārša un ātra ieviešana – nav nepieciešams investēt laiku un naudu sistēmas uzturēšanā.

*Bruno Koch. Dati balstīti uz  Billentis 2015 pētījumu

 

Klienti par mums

Kopš 2013.gada Fitek sadarbojas CRAMO grupas uzņēmumiem Latvijā, Lietuvā un Kaļiņingradā. Sadarbības ietvaros – Fitek nodrošina piegādātāju/pakalpojumu sniedzēju papīra formā saņemto rēķinu un pavadzīmju skenēšanu, informācijas izdalīšanu, konvertēšanu strukturētā formātā un automātisku importēšanu CRAMO izmantotajā grāmatvedības uzskaites sistēmā. Sniegtais pakalpojums, cita starpā, nodrošina CRAMO uzņēmumiem web bāzētu risinājumu elektroniskai rēķinu apritei, kurā rēķini tiek arī apstrādāti elektroniskā formā - saskaņoti, grāmatoti un uzglabāti. Fitek izstrādāja un ieviesa tehniskos risinājumus saskaņā ar mūsu prasībām un regulāri apstrādā visus no mums saņemtos piegādātāju rēķinus, nodrošinot prasīto funkcionalitāti un nepieciešamo kvalitātes līmeni.

Indra Zilberta, CFO Latvia Lithuania Kaliningrad, CRAMO SIA