13/03/2019

Uzņēmumu konkurētspējas pamatā – ārpakalpojumu izmantošana

Salīdzinot ar citām Eiropas un pasaules valstīm, ārpakalpojumu nozare Latvijā līdz šim ir attīstījusies samērā lēni. Pieprasījums pēc šādiem pakalpojumiem parādās viena iemesla dēļ - trūkst darbaspēka. Cīņa par darbinieku piesaisti un noturēšanu saasinās - darbiniekiem nākas darīt vairāk, kā līdz šim, tāpēc uzņēmumiem ir jāiemācās strādāt gudrāk.

Uzņēmumiem jāizvērtē, kuri darbi rada pievienoto vērtību un kurus efektīvāk ir nodot izpildei ārpakalpojumu sniedzējiem. Tie uzņēmumi, kas pieņem šo stratēģisko lēmumu un koncentrējas uz savu pamatbiznesu, nododot daļu funkciju ārpakalpojumu sniedzējiem, iegūst lielāku konkurētspēju attiecībā pret tiem, kas visus procesus veic paši.

Procesu efektivizācijas pamatā ir automatizācija. Spilgts piemērs ir grāmatvedības nozare, kur procesu optimizācijai tiek izmantoti dažādi digitālie risinājumi – ienākošo un izejošo rēķinu sagatavošanā, apstrādē u.tml. Tas ļauj samazināt manuālā darba daļu – viss process kļūst lētāks, ātrāks, pārskatāmāks un kvalitatīvāks. Arī kļūdu faktors ir mazāks. Piemēram, vidējais laiks, kas tiek patērēts uzņēmumā apstrādājot rēķinus digitāli, ir līdz pat sešām reizēm mazāks, nekā apstrādājot papīra formāta rēķinus.

Pastāv vairākas barjeras, kas kavē uzņēmumu pielāgošanos pārmaiņām. Pirmkārt, psiholoģiska barjera – nevēlēšanās “izlaist no rokām” sensitīvu informāciju un nodot daļu no savu pakalpojumu veikšanas trešajām pusēm. Otrkārt, nododot kādu procesu veikšanu ārpakalpojumu sniedzējiem, uzņēmuma iekšējie procesi ir jāpārkārto. Jāmaina lietu ierastā kārtība un darbi jāorganizē savādāk. Iekšējā pretestība ir liela – darbinieki nelabprāt vēlas mainīt procesus, aizbildinoties ar citām prioritātēm. Treškārt, mainot procesus liekas, ka darbiniekam tiks “atņemta” daļa darbu un tādā gadījumā viņš būs jāatlaiž. Taču katram darbiniekam ir jādara pareizais, efektīvākais darbs, ko nevar automatizēt vai uzticēt ārpakalpojumu sniedzējiem.

Ceļojums digitalizācijas virzienā 2019. gadā turpināsies straujākiem soļiem nekā pērn. Finanšu pakalpojumu nozari turpinās ietekmēt vairāki apstākļi – Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) prasības, Eiropas līmenī turpināsies darbs pie elektronisko rēķinu formātu un aprites nosacījumu definēšanas un standartizēšanas, kā arī darbaspēka pieejamība turpinās būt problēma.

Finanšu nozares pakalpojumu robežas kļūs aizvien neredzamākas. Nav neviens ārpakalpojumu sniedzējs, kas sniegtu kādu unikālu pakalpojumu. Tas attiecas ne tikai uz finanšu nozari, bet uz visu ārpakalpojumu nozari kopumā. Galvenā priekšrocība, ko ārpakalpojumu sniedzēji var individualizēt un piedāvāt – klientu serviss. Klientu serviss ir tas, kas nodrošina ārpakalpojuma sniedzēja unikalitāti – ātra reaģēšana uz klienta vajadzībām, pieejamība un piedāvātie risinājumi. Cilvēcīgais kontakts joprojām ir svarīgs un tā ir unikālā lieta, ko nevar automatizēt.

Šobrīd Latvijā algu kāpums ir straujāks par darba ražīguma kāpumu. Tas rezultējas konkurētspējas un izaugsmes apdraudējumā. Mums ir jāiemācās strādāt gudrāk un efektīvāk, maksimāli izmantojot resursus, kuri mums ir. Latvijai ir salīdzinoši maz eksportējamu produktu – esam tuvu piesātinājumam vai maksimumam, ko var uzskatīt par ilgtermiņā uzturamu eksportu. Tāpēc digitalizācijai ir jākļūst par vienu no Latvijas progresa virzītājiem – tas ir vienīgais ceļš, kurā mēs varam iet, konkurējot ar citām valstīm. Strādājot gudri un efektīvi, mēs spēsim palielināt arī darba ražīgumu. Arī Latvijas uzņēmumi nespēs izvairīties no šiem procesiem – agri vai vēlu efektivitātes un darba ražīguma uzlabošanai, izmantojot visas digitālās priekšrocības, nāksies padarīt procesus efektīvākus.

Turpinot darbu pie e-rēķinu popularizēšanas un attīstības Latvijā, Finanšu tehnoloģiju uzņēmums Fitek sadarbībā ar Latvijā populārākajiem grāmatvedības sistēmu uzturētājiem ir iztrādājis unikālu integrētu E-rēķinu platformu, kas var nodrošināt e-rēķinu saņemšanu un nosūtīšanu klientiem, kas izmanto dažādas gāmatvedības sistēmas. Pirmā grāmatvedības sistēma, kas piedāvās šo iespēju ir Tildes Jumis.

Lasīt tālāk

Finanšu tehnoloģiju uzņēmums Fitek Latvija ir izstrādājis jaunu e-rēķinu pašapkalpošanās rīku maziem un vidējiem uzņēmumiem portālā rekini.lv, kas turpmāk ļaus ērti un bez maksas sagatavot, nosūtīt un saņemt e-rēķinus (mašīnlasāms un XML datu formātā sagatavots dokuments) jebkuram adresātam. Platformas ietvaros iespējams nosūtīt e-rēķinus gan uz vietējo e-rēķinu tīklu valsts mērogā, gan starptautiskā mērogā uz dažādām Eiropas Savienības valstīm un PEPPOL tīklu (Eiropā plaši izmantota platforma starptautisko elektronisko dokumentu apmaiņai).

Lasīt tālāk

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina uz semināru ciklu FINANŠU DIENA

Lasīt tālāk