Dokumentu digitalizācija

Fitek saviem klientiem piedāvā pakalpojumu kompleksu, kas sevī ietver dažādu dokumentu skenēšanu, digitalizāciju, elektronisko un fizisko arhivēšanu. Mūsu risinājumi nodrošina milzīgo papīra arhīvu digitālo konvertēšanu, drukāta teksta un rokraksta atpazīšanu izmantojot optisko simbolu atpazīšanas (OCR – Optical Character Recognition) programmatūru, aptaujas anketu rezultātu apkopošanu elektroniskā formā, kā arī elektronisko dokumentu glabāšanu uz mūsu serveriem, organizējot tiem kontrolētu piekļuvi.

Elektroniskajā arhīvā var uzglabāt dažādu veidu dokumentus – līgumus, klientu pieteikumus vai cita veida, kā arī apskatīt katru elektronisko dokumentu atsevišķi vai saņemt elektronisko dokumentu sarakstu ar iespēju izvēlēties apskatīt jebkuru no sameklētiem dokumentiem. Tos iespējams apspriest ar klientu izdrukāt, nosūtīt uzņēmuma klientam pa e-pastu.

Fitek piedāvā veikt:

  • jebkuru papīra dokumentu operatīvu un konfidenciālu digitalizēšanu, tos ieskenējot
  • ieskenēto dokumentu arhivēšanu un uzglabāšanu e-arhīvā
  • ērtu dokumentu piekļuvi un meklēšanu e-arhīvā
  • dokumentu oriģinālu arhivēšanu un drošu uzglabāšanu mūsdienīgās un visaugstākajiem drošības standartiem atbilstošās arhīva telpās pie mūsu sadarbības partneriem
  • neaktuālu dokumentu konfidenciālu iznīcināšanu, sadarbojoties ar sertificētu dokumentu iznīcinātāju